Vi på Green Vibes har druckit matcha i över 5 år och efter flera resor i Japan bestämt oss att sprida deras gröna guld här i Sverige.

Alla våra matchasorter är noggrant utvalda för att hålla en hög kvalitet och passa för både erfarna matchadrickare och nybörjare. Genom flertalet matchaprovningar har följande 3 sorter valts ut. Alla med sin unika smaksammansättning och tänkta användningsområden.